Skip to main content

Persondatapolitik

GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Tantraværkstedet ("os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os eller benytter vores hjemmeside, ("Hjemmesiden")..

1.2 Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

1.3 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

1.4 Tantraværkstedet er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Tantraværkstedet kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.

1.5 Vi benytter cookies på Hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af Hjemmesiden, hvilket er beskrevet i vores cookie-politik.

HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER OG MED HVILKET FORMÅL

2.1 NÅR DU BESØGER HJEMMESIDEN: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, når du besøger Hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden og hvordan du bruger den.

2.1.1 Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.6 NÅR DU HAR SPØRGSMÅL ELLER KOMMUNIKERER MED OS I ØVRIGT: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer og dit spørgsmål.

2.6.1 Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

MODTAGERE AF PERSONLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER
3.1 Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via Hjemmesiden.

3.2 OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Tantraværkstedet er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

HVONÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER
4.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

4.3 Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3., vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

DINE RETTIGHEDER
5.1 Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

5.2 INDSIGTSRETTEN

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os via kontaktformularen på www.grillenburgerbar.dk/kontakt.html. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.3 RETTEN TIL BERIGTIGELSE

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.4 RETTEN TIL SLETNING

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5 RETTEN TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN TIL OPBEVARING

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6 RETTEN TIL INDSIGELSE

5.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

5.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

5.7 RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

5.8. RETTEN TIL AT KLAGE

5.8.1 Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

KONTAKTOPLYSNINGER
6.1 Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via formularen på https://www.tantravaerkstedet.dk/kontakt/kontakt-tantravaerkstedet

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
7.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.

Opdateret maj 2018

Kontaktinformation

Postadresse:
Strandvejen 28
8305 Samsø

Tel: +45 60841972

Kontakt

 

Tantravaerkstedets serviceydelser er udelukkende målrettet personlig og spirituel udvikling
Copyright © 2012-2021 Tantravaerkstedet v/ Vilhelm Kruse
Læs om: Cookie-politik på denne hjemmeside | Persondatapolitik | Forretnings og betalingbetingelser
CVR: 25113373
Alfarr Spiritual Industries